Om företaget

omAllt började med att Mats Berglund 1973 köpte sin första traktorgrävare, en Ford traktor med Burmac-aggregat och körde på lediga stunder. Efter diverse maskinbyten inköptes 1976 en "proffsmaskin" och M. Berglunds Maskingrävningar HB bildades.

Företaget gick med i Västerbottens Norra Gräv och Schakt och Mats började köra på heltid. 1989 ombildades företaget till aktiebolag.

Markarentreprenad
Tomtplanering, Dikning, Schaktning, Muddring,
VA-arbeten
Avlopp och ledningar
Dränering
Husgrunder, Planering, Diken
Trädfällning
Gallringar och avverkningar
Vägarbeten
Planering, anläggning, schaktning

Bäst på markentreprenader

Vi resurser för att utföra alla typer av markarbeten med hög kvalitet. Vi har lång erfarhenhet av dränering och fuktisolering så har du problem med fukt och hög energiförbrukning i din källare kan vi hjälpa dig med att komma tillrätta med det. Vi har en bred och modern maskinpark med både små och stora grävmaskiner som kan rycka ut vid alla typer av gräv- och schaktarbeten, stora som små.

Våra maskinister är erfarna och kompetenta och vi lämnar alltid våra utförda markarbeten med ett gott resultat

ground
VISA MER

Markarbeten

 
dranering
VISA MER

Dränering

 
va
VISA MER

VA-Arbeten

 
skog
VISA MER

Trädfällning

 
 
vag
VISA MER

Vägarbeten

 
jord
VISA MER

Om företaget

 
maskin
VISA MER

Maskinpark

 
kontakt
VISA MER

Kontakta oss

Försäljning

Vi säljer även avloppsanläggningar, betongprodukter, dräneringsslang, vägtrummor, matjord, grus m.m. Vi är certifierade för att anlägga enskilda avlopp.

Kontaktinformation

Berglunds Maskingrävningar AB
Bodan 28
931 92 Skellefteå

Telefon: 0705-21 23 34 (Mats)
eller 0703-90 33 58 (Jonas)
Epost: berglundschakt@gmail.com