Trädfällning

skog

För att kunna utföra arbetet på bästa sätt arbetar vi med olika tekniker. Oftast rör det sig om avverkning inför anlägging av tomt eller väg.

Trädfällning på villatomt skiljer sig från trädfällning i skogen men grundprincipen är fortfarande den samma. Det kan vara för att träden skuggar för mycket eller för att de känns hotfullt att ha ett stort träd nära huset. Träden kan också utgöra en säkerhetsrisk om de blivit försvagade av skada eller sjukdom.

Vi utför gallringar och trädfällning åt främst privatpersoner. Då har vi maskiner i olika storlekar för att effektivisera arbetet.

Så ta kontakt med oss inför trädfällningen.

Bäst på markentreprenader

Vi resurser för att utföra alla typer av markarbeten med hög kvalitet. Vi har lång erfarhenhet av dränering och fuktisolering så har du problem med fukt och hög energiförbrukning i din källare kan vi hjälpa dig med att komma tillrätta med det. Vi har en bred och modern maskinpark med både små och stora grävmaskiner som kan rycka ut vid alla typer av gräv- och schaktarbeten, stora som små.

Våra maskinister är erfarna och kompetenta och vi lämnar alltid våra utförda markarbeten med ett gott resultat

ground
VISA MER

Markarbeten

 
dranering
VISA MER

Dränering

 
va
VISA MER

VA-Arbeten

 
skog
VISA MER

Trädfällning

 
 
vag
VISA MER

Vägarbeten

 
jord
VISA MER

Om företaget

 
maskin
VISA MER

Maskinpark

 
kontakt
VISA MER

Kontakta oss

Försäljning

Vi säljer även avloppsanläggningar, betongprodukter, dräneringsslang, vägtrummor, matjord, grus m.m. Vi är certifierade för att anlägga enskilda avlopp.

Kontaktinformation

Berglunds Maskingrävningar AB
Bodan 28
931 92 Skellefteå

Telefon: 0705-21 23 34 (Mats)
eller 0703-90 33 58 (Jonas)
Epost: berglundschakt@gmail.com