Vägarbeten

skogsvagDet är oss du ska kontakta om du vill ha hjälp med väg- mark och anläggningsarbeten. Vi har lång erfarenhet av att utföra allt från mindre vägar, till parkerings- och plattytor, urgrävning för infarter m.m. Vi utför även anläggning av infarter eller parkeringar och alla andra förekommande anläggningsarbeten.

Det innebär allt som rör anläggningsarbeten från schakt och rörläggning till slutlig finplanering. Med vår moderna maskinpark kan vi på effektivaste sätt utföra våra uppdrag.

 

Parkeringar

villaKontakta oss när du vill ha hjälp med parkeringsplatser. Vi har lång erfarenhet av att utföra allt från mindre vägar, till parkerings- och plattytor, urgrävning för infarter m.m. Är det blött där du skall anlägga parkeringen så måste man gräva djupare för at förhindra att parkeringen deformeras efter en tid.

En sammansättning av olika material, förstärkningslager, bärlager och slitlager tar tillsammans upp och fördelar tyngden så att parkeringen inte sjunker eller blir deformerad.

 

Anläggning av infarter

stugaEn infart måste liksom en väg kunna bära trafik utan att sjunka ihop eller på annat sätt förändras, och den måste kunna motstå slitage. Man bygger en infart efter samma principer som man bygger en väg.

Vad man bör tänka på när man skall anlägga en infart till exempelvis sommarstugan är hur man vill att den slutgiltiga ytan skall vara. Ska de vara asfalterad eller vill man ha gårdssingel? Oavsett slutyta är grunderna detsamma.

Bäst på markentreprenader

Vi resurser för att utföra alla typer av markarbeten med hög kvalitet. Vi har lång erfarhenhet av dränering och fuktisolering så har du problem med fukt och hög energiförbrukning i din källare kan vi hjälpa dig med att komma tillrätta med det. Vi har en bred och modern maskinpark med både små och stora grävmaskiner som kan rycka ut vid alla typer av gräv- och schaktarbeten, stora som små.

Våra maskinister är erfarna och kompetenta och vi lämnar alltid våra utförda markarbeten med ett gott resultat

ground
VISA MER

Markarbeten

 
dranering
VISA MER

Dränering

 
va
VISA MER

VA-Arbeten

 
skog
VISA MER

Trädfällning

 
 
vag
VISA MER

Vägarbeten

 
jord
VISA MER

Om företaget

 
maskin
VISA MER

Maskinpark

 
kontakt
VISA MER

Kontakta oss

Försäljning

Vi säljer även avloppsanläggningar, betongprodukter, dräneringsslang, vägtrummor, matjord, grus m.m. Vi är certifierade för att anlägga enskilda avlopp.

Kontaktinformation

Berglunds Maskingrävningar AB
Bodan 28
931 92 Skellefteå

Telefon: 0705-21 23 34 (Mats)
eller 0703-90 33 58 (Jonas)
Epost: berglundschakt@gmail.com